Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Over Step by step, Engels op de basisschool

Over het leren van een vreemde taal wordt vaak gezegd dat je er niet vroeg genoeg mee kunt starten. Heel jonge kinderen komen via televisie en computer al in aanraking met Engels en vinden het leuk spelenderwijs bezig te zijn in het Engels.

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat vroeg een vreemde taal leren goed is voor de cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen.

Het EarlyBird programma Benny’s Playground is speciaal voor Nederlandse kinderdagverblijven en peuterspeelzalen ontwikkeld en gaat uit van een aantal basisthema’s die onder de snacktijd van de kinderen speels iedere dag aan de orde komt.

Step by Step verzorgt namens EarlyBird trainingen voor het personeel op locatie.